koeien in de stal

Maximaal rendement met een optimaal rantsoen

Samen met jou bepalen onze voedingsadviseurs wat het meest optimale rantsoen is voor je dieren. Hierdoor krijgen je dieren de voeding die het beste afgestemd is op hun specifieke noden en op jouw bedrijfsmanagement. Je krijgt van ons doelgericht en persoonlijk advies naargelang de leeftijd, de specifieke gezondheidsbehoeften en de conditie van je dier.

In ons aanbod vind je altijd een beproefde oplossing om te zorgen voor optimaal rendement met gezonde dieren door bedrijfsspecifieke problemen en gevoeligheden bij jouw dieren aan te pakken.

Onze methodologie voldoet aan de hoogste verwachtingen en garandeert topprestaties op het gebied van productie met respect voor dierenwelzijn en milieu.

Optimaliseer jouw melkproductie en rendabiliteit

De melkprijs is constant in beweging. De marktprijzen worden voornamelijk beïnvloed door de wereldproductie en de handel in melk en melkderivaten die gecorreleerd zijn met de consumptievraag. Het is essentieel om je financiële en technische resultaten te kennen en te beheersen om winst te maken op je bedrijf. Een belangrijke hulp is de berekening van het voersaldo. Hiervoor hebben we in ons rantsoenberekeningsprogramma een reeks parameters geïntegreerd waarmee we je kunnen begeleiden naar het hoogste rendement. De focus ligt hierbij op het realiseren van een rendabele melkproductie. Eenvoudig uitgelegd berekenen we het voersaldo door het verschil te maken van de melkopbrengst en de voerkost.

illustratief schema voor de melkopbrengst

De focus ligt vooral op het optimaliseren van de melkproductie en de gehalten in de melk. De melkopbrengsten hebben het grootste effect op het voersaldo. De basis voor een hoge melkproductie ligt bij een gezonde penswerking. Hierbij worden verschillende facetten bekeken. Wat zeggen de koe en voersignalen? Is er selectie mogelijk? Wat we zien in de stal en aan de kuilen, vormt de basis van ons advies. Ook de data worden meegenomen in het advies. Tegelijk is er aandacht voor de rantsoensamenstelling en de rantsoenkost. Welke voedermiddelen zijn op jouw bedrijf aanwezig? En hoe halen we het maximale uit je eigen ruwvoeders? Welke bijproducten en krachtvoeders zijn momenteel interessant? Zo gaan we voor een passend en haalbaar advies op maat van jouw bedrijf.

koe in de wei

Hoe kunnen wij u helpen om het afmesten van jouw vee winstgevender te maken?

Al meer dan tien jaar monitort de Arvesta Group de prestaties van Belgische Witblauw-stieren (BWB) in zijn onderzoekscentra in Aat en Sart-Saint-Laurent.

Er werden meer dan 15.000 metingen uitgevoerd op BWB-stieren:

  • periodieke individuele weging om de gemiddelde groeiprestatie (ADG) te bepalen.

  • gemiddelde dagelijkse inname per partij om de voerefficiëntie (CI) te berekenen.

We hebben een economische simulator ontwikkeld op basis van de berekende rantsoenen (VEVI, PBT en mg/kg DS), de prijs van de rantsoenen (euro/kg van DS) en een netto karkasprijs (euro/kg karkas). Die simulator levert de boer de volgende gegevens op:

  • gemiddelde dagelijkse winst (ADG)

  • voerefficiëntie (CI)

  • voerkosten per periode

  • totale voerkosten

  • bruto-inkomen op voerkosten

  • brutomarge op voer per kg groei

Gedurende de hele afmestperiode of gedurende drie verschillende periodes:

Kweekperiode

Groeiperiode

Afmestperiode

Van 120 tot 280 kg

Van 280 tot 500 kg

Van 500 tot 700 kg

Onze Proxani expert bespreekt met de kweker over het rendement van het bedrijf

Optimaliseer het rendement van jouw varkensbedrijf

Het rendement op een varkensbedrijf is afhankelijk. van verschillende technische en economische parameters. Langs de opbrengstzijde ben je afhankelijk van de marktprijs van big en/of vleesvarken. Langs de variabele kostenzijde is de voederkost de belangrijkste parameter die een invloed heeft op het rendement.

Als Proxani streven wij samen met jou naar het hoogste rendement op jouw bedrijf door het geven van de beste adviezen en het opmaken van een optimaal voederschema voor jouw varkens.

Onze feed expert evalueert graag met jou op regelmatige tijden zowel jouw technische als economische resultaten. Op varkensbedrijven zijn productiegetal en de voederconversie de belangrijkste kengetallen die een invloed hebben op het rendement van jouw bedrijf.

Met behulp van een rekenprogramma in combinatie met de expertise van onze feed expert zijn wij in staat om samen met jou het rendement van jouw bedrijf te maximaliseren.

Interesse in onze oplossingen voor rantsoenberekening? Vul onderstaand formulier in!
Onze experts bekijken graag samen met jou wat Proxani voor jou kan betekenen.

Stuur ons een bericht

Vul onderstaand formulier in en kom in contact met een Proxani expert.