Proxani_nutex_sweet_melkkoe

“De eerste indruk is alvast positief. Koeien die anders wellicht last zouden krijgen van ketose zijn nu goed blijven presteren.”

De start van de lactatie heeft een sterke invloed op de verdere lactatie en de vruchtbaarheid van het dier. Het dagrantsoen van de melkkoe bij het begin van de lactatie voldoet niet volledig aan haar energie- en eiwitbehoefte. Nutex Sweet is daar de oplossing voor.
melkkoe in stal

Dankzij Nutex Sweet, de energiebom bij de start van de lactatie!

De start van de lactatie heeft een sterke invloed op de verdere lactatie en de vruchtbaarheid van het dier. Het dagrantsoen van de melkkoe bij het begin van de lactatie voldoet niet volledig aan haar energie- en eiwitbehoefte.

Nutex Sweet is daar de oplossing voor.

In onze proef hebben we een testgroep vergeleken met een controlegroep en daar zijn mooie resultaten uit naar voor gekomen. De dieren die Nutex Sweet in het rantsoen kregen produceerden gemiddeld 3,2 liter meer melk per dag, met gelijke gehalten aan vet en eiwit. Dit effect bleef zelfs voortduren nadat de proef en de toediening van Nutex Sweet afgelopen was. Ook gezondheidsparameters zoals ketose-incidentie namen sneller af bij de Nutex Sweet groep. De hoge concentratie aan goed benutbare energie verkleint en verkort de periode van negatieve energiebalans, waardoor de dieren ook minder afnemen in gewicht. Dit alles heeft tot gevolg dat de koeien ook in de rest van de lactatie beter presteren dan de controlegroep.

Nutex Sweet bevat veel vet uit geëxtrudeerd lijnzaad, ook pensbestendige suikers en een zeer hoge VEM. Het voeder voldoet bovendien aan de regelgeving van VLOG en past binnen het Euroclim concept van Proxani.

Gerelateerde artikels